ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                         ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน 28/9/2563
2.จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว 25/9/2563
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 8/9/2563