ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  29/8/2561

 


                                     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ   10/09/2561
2.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29/03/2561
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29/09/2560