ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                         ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 30/03/2564
2.จ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน 27/1/2564
3.ระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 รายการ 7/1/2564
4.จ้างปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโค จำนวน 1 งาน 7/1/2564
5.จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ จำนวน 1 งาน 8/12/2563
6.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน 28/9/2563
7.จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว 25/9/2563
8.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 8/9/2563