ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด  6/12/2561
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) 20/11/2561
3.ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ(Biochemistry Analyzer) จำนวน 1 ชุด 16/11/2561
4.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 29/8/2561

 


                                     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ 10/09/2561
2.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29/03/2561
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29/09/2560