สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1.รอบเดือนตุลาคม 2560
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2560
3.รอบเดือนธันวาคม 2560
4.รอบเดือนมกราคม 2561
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
6.รอบเดือนมีนาคม 2561
7.รอบเดือนเมษายน 2561 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2561 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
9.รอบเดือนมิถุนายน 2561
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2561   
11.รอบเดือนสิงหาคม 2561    
12.รอบเดือนกันยายน 2561