สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

1.รอบเดือนตุลาคม 2561
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2561  
3.รอบเดือนธันวาคม 2561  
4.รอบเดือนมกราคม 2562  
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
6.รอบเดือนมีนาคม 2562
7.รอบเดือนเมษายน 2562
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2562
9.รอบเดือนมิถุนายน 2562
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2562 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
11.รอบเดือนสิงหาคม 2562 
12.รอบเดือนกันยายน 2562


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงาน