ติดต่อเรา

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคาร 5 ชั้น 1 ติดกับร้านกาแฟ COFFEE DEE

โทร.02-473-7000 ต่อ 1203-4

โทรสาร.02-473-7000 ต่อ 1203

เว็บไซต์ : http://pasadu.bsru.ac.th

อีเมล์ : [email protected]

 

แผนที่