ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1.รอบเดือนตุลาคม 2562
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2562  
3.รอบเดือนธันวาคม 2562  
4.รอบเดือนมกราคม 2563
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
6.รอบเดือนมีนาคม 2563
7.รอบเดือนเมษายน 2563
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2563
9.รอบเดือนมิถุนายน 2563
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2563
11.รอบเดือนสิงหาคม 2563  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
12.รอบเดือนกันยายน 2563  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายละเอียดข้อมูล ตามตารางด้านล่างนี้

OIT64-O21-O24