เกี่ยวกับครุภัณฑ์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับครุภัณฑ์

ที่ รายการ ไฟล์.pdf ไฟล์.word
1 แบบใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ download download
2 ใบอนุญาตนำครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่ download download
3 การรับส่งครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายประจำตัว (โอนเปลี่ยนผู้เบิกครุภัณฑ์) download download
4 ใบส่งคืนครุภัณฑ์  (แนวทางปฏิบัติในการส่งคืน) download download
5 ทะเบียนประวัติซ่อมครุภัณฑ์ download download
6 ทะเบียนครุภัณฑ์ย่อย download download

หมายเหตุ   ไฟล์.word หากใช้บราวเซอร์ ไอคอนใหม่ของ Google Chrome 11 สวยแจ่มแปลกตา - Notebookspecgoogle chrome โหลดไฟล์แล้วไม่ได้ ให้ใช้บราวเซอร์ Microsoft Edge: เบราว์เซอร์ AI - แอปพลิเคชันใน Google Play Microsoft edge แทน