ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้สู่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ (ร่าง TOR)

1.ร่างประกาศ  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติกา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 224 รายการ ขา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งส ...
อ่านเพิ่มเติม

จ้างออกแบบ

1.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสต ...
อ่านเพิ่มเติม