ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1.รอบเดือนตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2563  
3.รอบเดือนธันวาคม 2563  
4.รอบเดือนมกราคม 2564  
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
6.รอบเดือนมีนาคม 2564
7.รอบเดือนเมษายน 2564
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2564
9.รอบเดือนมิถุนายน 2564
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2564
11.รอบเดือนสิงหาคม 2564
12.รอบเดือนกันยายน 2564 


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

➡  รายละเอียดข้อมูล ตามตารางด้านล่างนี้

OIT65-O24