ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด รถตู้ จำนวน 2 คัน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรีย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง(e-bidding)

1.ร่างประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม