ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 58 รายการ ขาย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคาร จำน ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้า ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม