ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 65 รายการ โด ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปฏิสัมพั ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม