ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีปร ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยว ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด รถตู้ จำนวน 2 คัน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม