ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

1.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 9 รายการ ขายโ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสต ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม