ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างทำผังแม่บทมหาวิทยาลัย จำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด รถตู้ จำนวน 2 คัน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม