ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อระบบประตูบานเลื่อนอัตโนม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบประตูบานเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 ง ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคาร จำน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศขายทอดตลาดหลังคาบริเวณที่ล้างรถแ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้า ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม