สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

1.รอบเดือนตุลาคม 2561
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2561  
3.รอบเดือนธันวาคม 2561  
4.รอบเดือนมกราคม 2562  
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562