ประกาศผู้ชนะ

21.ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงสำนักงานวิจัยและพัฒนา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


22.ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อซิกม่า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


23.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 2 เม.ย.2564 (บัญชีกองกลางรายได้ตามภารกิจ 64)

24.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


25.ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างอาคารสันทนาด้านการกีฬา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ    วันที่ 22 มี.ค.2564    บกศ.(คงคลัง)

26.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังกระจก อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


27.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น 13 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


28.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและการจัดแสดงวงมหาดุริยางค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


29.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


30.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการแก่นักศึกษาและบูรณาการงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)