ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อชุดขัดผิวชิ้นงานแบบละเอี ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดขัดผิวชิ้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด อาคาร 17 และครุภัณ ...
อ่านเพิ่มเติม

สอบราคา

1.สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ...
อ่านเพิ่มเติม