ประกาศร่าง(e-bidding)

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 52 รายการ โด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม