ประกาศร่าง(e-bidding)

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด อาคาร 17 และครุภัณ ...
อ่านเพิ่มเติม