Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 16 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)