Get Adobe Flash player

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อวงมโหรีเครื่องมุก จำนวน 1 วง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)