ขายโดยวิธีทอดตลาด

11.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 88 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


12.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 116 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


13.ประกาศจำหน่ายดินที่ได้จากการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ จำนวน 920 คิว โดยวิธีทอดตลาด


14.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 96 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


15.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 65 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


16.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 35 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


17.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 9 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


18.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 5 รายการและอาคารโรงกรองน้ำ 1 หลัง  ขายโดยวิธีทอดตลาด


19.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 18 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


20.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 56 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด