ประกาศผู้ชนะ

81.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 18 ต.ค.2564     บกศ.(คงคลัง 64)

82.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


83.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


84.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 22 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)

85.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


86.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Generator Room และห้อง Server Room จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


87.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานคณบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 16 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง64)

88.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 18 หลัง โดยวิธีคัดเลือก


89.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองอาคาร 1 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 13 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง 64)

90.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบสนามกีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ     วันที่ 2 ก.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)