ประกาศผู้ชนะ

51.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


52.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสานักงานและห้องปฏิบัติการดนตรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 23 ก.ย.2565 บกศ.(คงคลัง 65)

53.ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


54.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 19 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


55.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 6 ก.ย.2565   บกศ.(คงคลัง)

56.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการตรวจ COVID-19 (RT-PCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ    วันที่ 1 ก.ย. 2565 (เงินลงมะเบียนบัณฑิต)

57.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์ล้างจานและตู้จัดเก็บภาชนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ     วันที่ 31 ส.ค.2565   บกศ.(คงคลัง)

58.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 3 ส.ค.2565   บกศ.(คงคลัง)

59.ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 12 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


60.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)