ประกาศผู้ชนะ

41.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาพร้อมอุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพที่มีระบบฉากเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


42.ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถยนต์โดยสาร แบบรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ   วันที่ 8 ก.พ.2566 (ลงทะเบียนบัณฑิต)

43.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมันในร่างกายและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


44.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงงานถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


45.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตรกราฟฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


46.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงออนไลน์สำหรับห้องเรียน จำนวน 35 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


47.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


48.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมภาพและเสียง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


49.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


50.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอบรมและพัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)