ประกาศผู้ชนะ

91.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


92.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 5 ก.ค.2564 บกศ.(คงคลัง)

93.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 25 มิ.ย.2564 (เงินบัญชีกองกลางรายได้ตามภารกิจ)

94.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อฮาร์พ (Harp) จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


95.ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงสำนักงานวิจัยและพัฒนา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


96.ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อซิกม่า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


97.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 2 เม.ย.2564 (บัญชีกองกลางรายได้ตามภารกิจ 64)

98.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


99.ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างอาคารสันทนาด้านการกีฬา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ    วันที่ 22 มี.ค.2564    บกศ.(คงคลัง)

100.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังกระจก อาคาร 8 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)