ประกาศผู้ชนะ

131.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกันซึม อาคาร 1, 6, 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


132.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกพื้นบริเวณหน้าลานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


133.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


134.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 26 ก.พ.2563    บกศ.(คงคลัง)

135.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สนาม 8 ที่นั่ง จำนวน 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 13 ก.พ.2563    บกศ.(คงคลัง)

136.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น M อาคาร 24 เป็นสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 18 ธ.ค.2562    บกศ.(คงคลัง)

137.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ        วันที่ 19 พ.ย.2562    บกศ.(คงคลัง)

138.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


139.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 21 ต.ค.2562    บกศ.(คงคลัง)

140.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง