ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                         ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด 8/9/2563
2.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 งาน 23/7/2563
3.ชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 2 ชุด 21/7/2563
4.จ้างปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 – 5 จำนวน 1 งาน 26/5/2563
5.ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ห้อง 22/5/2563
6.ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ระยะ 2) 8/5/2563
7.ก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านกีฬา จำนวน 1 หลัง และซื้อเครื่องแท๊บเล็ต จำนวน 67 เครื่อง (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินนอกงบประมาณ) 30/3/2563
8.ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (เงินนอกงบประมาณ) 23/3/2563
9.ซื้อโต๊ะเก้าอี้สนาม 8 ที่นั่ง จำนวน 30 ตัว (เงินนอกงบประมาณ) 22/1/2563
10.ซื้อเก้าอเนกประสงค์ จำนวน 1,000 ตัว (เงินนอกงบประมาณ) 18/12/2562
11.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 4/12/2562
12.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) 18/10/2562