ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน 22/9/2564
2.จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว 22/9/2564
3.จ้างปรับปรุงห้องสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 งาน 16/9/2564
4.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 26/8/2564
5.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Generator Room และห้อง Server Room จำนวน 1 ระบบ 25/8/2564
6.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน 25/8/2564
7.จ้างก่อสร้างหอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จำนวน 1 หลัง 6/8/2564
8.จ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 12 ชั้น 3-4 จำนวน 1 งาน 20/8/2564
9.จ้างปรับปรุงห้องรับรองอาคาร 1 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน 20/8/2564
10.จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าและที่จอดรถ จำนวน 1 งาน 20/8/2564
11.จ้างปรังปรุงห้องประชุมสำนักงานคณบดี จำนวน 1 งาน 21/7/2564
12.จ้างออกแบบสนามกีฬา จำนวน 1 งาน    22/6/2564
13.จ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง 18/6/2564
14.จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อาคาร 24 ชั้นดาด จำนวน 1 งาน 4/6/2564
15.จ้างปรับปรุงสำนักงานวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน 14/5/2564
16.จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อซิกม่า จำนวน 21 รายการ 29/4/2564
17.อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 30/3/2564
18.จ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน 27/1/2564
19.ระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 รายการ 7/1/2564
20.จ้างปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโค จำนวน 1 งาน 7/1/2564
21.จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ จำนวน 1 งาน 8/12/2563
22.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน 28/9/2563
23.จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว 25/9/2563
24.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 8/9/2563