สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1.รอบเดือนตุลาคม 2560