เกี่ยวกับราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ คลิกค้นหาตามลิงค์ด้านล่างนี้