ประกาศผู้ชนะ

71.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 13 เม.ย. 2563  บกศ.(คงคลัง)

72.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 67 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


73.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


74.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อไม้กั้นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถประตูทางเข้า – ออก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


75.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกันซึม อาคาร 1, 6, 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


76.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกพื้นบริเวณหน้าลานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


77.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


78.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 26 ก.พ.2563    บกศ.(คงคลัง)

79.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สนาม 8 ที่นั่ง จำนวน 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 13 ก.พ.2563    บกศ.(คงคลัง)

80.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น M อาคาร 24 เป็นสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 18 ธ.ค.2562    บกศ.(คงคลัง)