วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


2.จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป