Get Adobe Flash player

สรุุุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  เป็นการสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนที่มีการซื้อ/จ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.ประจำปีงบประมาณ 2560
2.ประจำปีงบประมาณ 2559