Get Adobe Flash player

สอบราคา

1.สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บริการนิสิตนักศึกษาพิการ (DSS CENTER) จำนวน 1 งาน

2.สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงปั้มน้ำ พร้อมระบบปั๊ม จำนวน 1 งาน

3.สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับห้องพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง

4.สอบราคาจ้างก่อสร้างเรือนรับรองผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง

5.สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน 1 งาน