Get Adobe Flash player

วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

1.จ้างออกแบบอาคารสันทนาการด้านกีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด