ประกาศผู้ชนะ

91.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


92.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


93.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


94.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโถงอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


95.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


96.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบ AI พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


97.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


98.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองพร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


99.ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดฟีดถาดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


100.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)